• نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه اکرمی (کوکب)، پلاک ١٢، طبقه ٥ غربی، واحد ٤٠

هویت یابی در دوران نوجوانی

هویت یابی در دوران نوجوانی
دوره ی نوجوانی پس از پایان یافتن دوره ی کودکی شروع می شود،که می توان از آن با عنوان ((تولدی دوباره))یاد کرد.زیرا این مرحله دگرگونی های سریع و بیشماری در ابعاد مختلف فیزیولوژیکی_ روانی _جنسی _شناختی باخود به همراه می آورد که روی هم رفته شخصیت نوجوان را تشکیل می دهند.بدیهی است نوجوان نیز در […]