• نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه اکرمی (کوکب)، پلاک ١٢، طبقه ٥ غربی، واحد ٤٠

انجام تست های شخصیت

انجام تست های شخصیت

شخصیت شناسی راه ها و روش های مشخص تفکر، احساس و رفتار را در برمی گیرد.

شخصیت، خلق، نگرش و عقاید هر فردی را در بردارد که کاملا ذاتی است و باعث ایجاد تفاوت در گروه های مختلف مردم می شود. اصطلاح شخصیت شناسی به روش های گوناگونی تعریف شده است اما بر مبنای مفهوم روانشناسی دو معنی اصلی از آن استخراج شده است.

اولین موضوع به تفاوت های متمایز بین افراد اشاره دارد. در این دسته مطالعه شخصیت افراد بر اساس طبقه بندی و توضیح ویژگی های روانشناختی انسان ها که از طریق مصاحبه بالینی و انجام تست های شخصیت است، تمرکز دارد.

نظریه و موضوع دوم این گونه است که همه انسان ها را یکسان می بیند و شخصیت انسان را از شرایط های دیگر مثل سبک زندگی و رفتارهای آن مورد مطالعه قرار می دهد.

می توان گفت که مطالعه درباره ویژگی های شخصیت ریشه های خود را از ایده های اساسی و پایه ای که مرتبط با رفتارهای انسان ها مثل صحبت کردن افراد، محل زندگی آنها و الگوهای حرکتی و رفتاری است بدست می آورد.

شخصیت شناسی به نوعی بیان می کند که افراد چگونه خودشان را بیان می کنند. فرآیند هایی مثل مطالعه، تفکر و انگیزه هر فرد طبق تست شخصیت شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد و هویت یگانه و ممتاز هر فرد از آن خارج می شود.

با انجام تست های شخصیت، ویژگی های مهم رفتاری و خلقی و ذهنی افراد در طبقه بندی های مجزا بررسی می شود که می تواند در روابط بین فردی، رابطه عاطفی و ازدواج و انتخاب رشته تحصیلی و شغل نقش مهمی ایفا کند.

نظرات

پاسخی بگذارید