• نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه اکرمی (کوکب)، پلاک ١٢، طبقه ٥ غربی، واحد ٤٠

انواع خطاهای شناختی

انواع خطاهای شناختی
وقتی که اتفاقی رخ می دهد برداشت ما از آن رویداد باعث رفتارهای متفاوتی می شود، تحلیل و تفسیر و قضاوت در مورد وقایع محیطی ما را به دام خود گرفتار می‌کند و باعث می‌شود که نتوانیم شرایط موجود را به خوبی ارزیابی کرده و درست ترین واکنش و رفتار را نشان دهیم.

تاب آوری

تاب آوری
این روزها ویروس کرونا، ایران و بسیاری از کشورهای جهان را دچاربحران کرده است و تا به امروز ایران، چهارمین کشور از نظر شیوع و آمار مرگ ومیردر جهان می باشد. قطعا شرایط پیش رو، اضطراب ها و ابهامات و تغییر سبک زندگی از لحاظ روانشناختی بسیار آسیب رسان است