• نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه اکرمی (کوکب)، پلاک ١٢، طبقه ٥ غربی، واحد ٤٠

مدیریت روانی بحران کرونا

مدیریت روانی بحران کرونا
عزیزان مراقب این تغییر ناگهانی، سریع و تحمیلی در سبک زندگی باشید، این روزها زمان زیادی در منزل سپری می کنید، ممکن است تعارض های قبلی شما فعال شوند و برخی از اختلافات با همسر یا دیگر اعضای خانواده دوباره سرباز کنند.

انواع خطاهای شناختی

انواع خطاهای شناختی
وقتی که اتفاقی رخ می دهد برداشت ما از آن رویداد باعث رفتارهای متفاوتی می شود، تحلیل و تفسیر و قضاوت در مورد وقایع محیطی ما را به دام خود گرفتار می‌کند و باعث می‌شود که نتوانیم شرایط موجود را به خوبی ارزیابی کرده و درست ترین واکنش و رفتار را نشان دهیم.