• نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه اکرمی (کوکب)، پلاک ١٢، طبقه ٥ غربی، واحد ٤٠

تاب آوری

تاب آوری
این روزها ویروس کرونا، ایران و بسیاری از کشورهای جهان را دچاربحران کرده است و تا به امروز ایران، چهارمین کشور از نظر شیوع و آمار مرگ ومیردر جهان می باشد. قطعا شرایط پیش رو، اضطراب ها و ابهامات و تغییر سبک زندگی از لحاظ روانشناختی بسیار آسیب رسان است

تله زندگی رها شدگی

تله زندگی رها شدگی
افرادی که طرحواره رهاشدگی و طرد فعال دارند، بسیار در روابط خود احساس ناامنی می‌کنند و دائما می‌ترسند که نکند فرد مقابل آن‌ها را ترک کند! نکند دیگر دوستشان نداشته باشد! و … . آن‌ها همیشه در یک حالت گوش بزنگی هستند که یک روز کسی که دوستش دارند